Sunday, 11 December 2011

21 Random Martial Arts

21 Random Martial Arts atau yang diperkenalkan kepada saya semasa latihan Taekwondo dulu. Berikut merupakan gabungan seni pertahanan diri:

 1. Gayong Fatani
 2. Cimandi
 3. Kalari Payattu
 4. Gayong Malaysia
 5. Ci Putih
 6. Si Lambam
 7. Ving Chun
 8. Karate Hayasiha
 9. Karate Shito Ryu
 10. Yoshinkan Aikido
 11. Lincah Malaysia
 12. Cekak Hanafi
 13. Helang Puteh
 14. Rancak
 15. Ninja
 16. Taekwondo
 17. Sendeng Malaysia
 18. Wushu
 19. Taichi Huang
 20. Harimau Seri Rama
 21. Rajawali Tunggal

No comments:

Post a Comment