Wednesday, 12 September 2012

11 Anjakan Strategik Untuk Sistem Pendidikan Negara

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Sebelas anjakan yang digariskan kementerian ialah:

 1. Menyediakan akses sama rata untuk pendidikan berkualiti dengan statndard antarabangsa.
 2. Memastikan setiap pelajar fasih dalam Bahasa Malaysia dan Inggeris.
 3. Membangunkan rakyat Malaysia yang dipacu nilai murni.
 4. Menjadikan perguruan sebagai profession pilihan.
 5. Memastikan pemimpin sekolah berprestasi tinggi di setiap sekolah.
 6. Memperkasakan Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah untuk menyelesaikan isu mengikut keperluan.
 7. Memanfaatkan teknologi komunikasi dan maklumat untuk meningkatkan kualiti pembelajaran di seluruh Malaysia.
 8. Menambah baik keupayaan enyampaian dan kapasiti kementerian.
 9. Bekerjasama dengan ibu bapa, masyarakat dan sektor swasta.
 10. Memaksimumkan kemenjadian pelajar bagi setiap ringgit yang dibelanja.
 11. Meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban umum.
*Sekadar berkongsi hasil dari bacaan surat khabar New Sabah Times, Rabu 12 September, 2012.

No comments:

Post a Comment